Συστήματα Καθαρισμού R/O (Reverse Osmosis)

Water Filters Glass Water Front View

1o Στάδιο: SEDIMENT FILTER.

Πρόκειται για ένα βαθμιαίο φιλτράρισμα νερού που αποβάλλει αποτελεσματικά τα αιρούμενα σωματίδια, τους ξένους και μη φιλικούς προς τον άνθρωπο οργανισμούς, τα χώματα, τα ιζήματα ή τα κομμάτια σκουριάς, που προέρχονται από τους σωλήνες ύδρευσης. Επίσης προστατεύει την μεμβράνη R/O.

2o Στάδιο: PRE CARBON FILTER

Εξάλειψη οποιουδήποτε υπολοίπου χλωρίου και άλλων χημικών ενώσεων, που υπάρχουν στο νερό.

3o Στάδιο: SEDIMENT FILTER 1m

Συμπληρωματικό φιλτράρισμα του πρώτου σταδίου όσον αφορά χώματα, σκουριές και αιωρούμενα σωματίδια.

4ο Στάδιο: MEMBRANE R/O

Μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης, που έχει πολύ λεπτούς πόρους (0.0001 micron!!!). Καθώς περνάει από μέσα τους το νερό, με πολύ μεγάλη πίεση (πάνω από 3,5 ατμόσφαιρες!), το διαχωρίζει από τους μικροοργανισμούς, μέταλλα, ιούς, ρύπους, την όποια ραδιενεργή μόλυνση και τα άλατα, πετώντας τα απευθείας στην αποχέτευση και επιτρέπει να περάσει στο τελικό στάδιο φιλτραρίσματος μόνο το καθαρό, οξυγονωμένο νερό.

5ο Στάδιο: POST CARBON FILTER

Μετά την μεμβράνη, το φίλτρο αυτό εμπλουτίζει την γεύση του νερού και στην ιδανική για την υγεία μας μορφή του μπαίνει στο ποτήρι μας.

Σημείωση: Ο άνθρακας που βρίσκεται στο όποιο στάδιο φιλτραρίσματος, είναι Ενεργός Φαρμακευτικός Άνθρακας

Image by Freepik