Ενεργός άνθρακας

Carbon Nanotube 2842389 1280

Ο ενεργός άνθρακας έχει την ικανότητα να προσροφά στην επιφάνειά του:

 • Μικρομοριακές οργανικές ουσίες
 • Χρωστικές ουσίες (που προέρχονται από την αποσύνθεση οργανικών ουσιών)
 • Πάσης φύσεως οσμές (που προέρχονται από αέρια ή και την αποσύνθεση οργανικών ουσιών)Αέρια
 • Σε ορισμένο βαθμό, βαρέα και τοξικά (για τον οργανισμό μας) μέταλλα όπως, χαλκός, ψευδάργυρος, μόλυβδος, υδράργυρος(που προέρχονται από βιομηχανικές μολύνσεις είτε από παλαιές σωληνώσεις δικτύων ύδρευσης) κ.α.
 • Αφαιρεί αποτελεσματικά το πολύ δραστικό χλώριο μέσα από το νερό .Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα συμβάλουν ουσιαστικά στην τεχνολογία καθαρισμού του νερού.

Χρησιμοποιούνται με τρεις τρόπους:

 1. Ως αυτόνομες μονάδες καθαρισμού του νερού κυρίως σε δίκτυα πόλεων για την απομάκρυνση χρωστικών ουσιών, οσμών και κυρίως του υπολειμματικού χλωρίου το οποίο έχει διάφορες δυσμενείς επιπτώσεις στον οργανισμό μας.
 2.  Ως προ-φίλτρα σε άλλα συστήματα καθαρισμού, όπως αντίστροφης ώσμωσης
 3. Ως τελικά φίλτρα μετά τον κυρίως καθαρισμό για την απομάκρυνση υπολειμμάτων απολυμαντικών οσμών, κ.α.
  – ποσότητες μετάλλων (χαλκού, μόλυβδου, ψευδάργυρου, κ.α.) που βρίσκονται στους σωλήνες ύδρευσης,
  – σε ποσοστό 100% τις ποσότητες χλωρίου που υπάρχει στο νερό του δικτύου πόλεων