Γιατί πρέπει να τοποθετούμε φίλτρα νερού

Drop Of Water 578897 1280

Παρά το γεγονός ότι το νερό της Ελλάδας θεωρείται από τα καλύτερα της Ευρώπης, δυστυχώς πολλές φορές η καταλληλόλητά του αμφισβητείται. Ο λόγος; Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η ανεπαρκής επεξεργασία ή η παράλειψη εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ.  Το αποτέλεσμα: προκαλούνται προβλήματα εξαιρετικά σημαντικά και επικίνδυνα για την υγεία μας. 

Οι περιοχές που θεωρούνται ζώνες υψηλού κινδύνου για την ποιότητα του νερού, είναι οι αγροτικές περιοχές, οι περιοχές με βιομηχανικές μονάδες  και εκείνες που βρίσκονται κοντά σε χωματερές. Η αιτία είναι η σταθερή παρουσία φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στον υδροφόρο ορίζοντα.

Δεδομένου λοιπόν, ότι στις 22 Μαρτίου γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα νερού, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ελέγξετε το νερό της βρύσης σας όσον αφορά στην ασφάλεια και την καταλληλόλητά του έτσι ώστε να αποφύγετε δυσάρεστες συνέπειες.

Με ποιον τρόπο;

  • Αρχικά θα πρέπει να απευθυνθείτε στην δημοτική επιχείρηση ύδρευσης της περιοχής σας, ζητώντας εγγράφως τις τοπικές μετρήσεις που έχουν γίνει. Ανεξάρτητα όμως από αυτό κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να ελέγξει εφόσον το επιθυμεί το νερό που καταναλώνει και να καταγγείλει τυχόν προβλήματα στις Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους · Νομαρχιών και στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
  • Εκείνο όμως που θα πρέπει να φροντίσετε εφόσον αποφασίσετε να απευθυνθείτε σε ιδιωτικά εργαστήρια ελέγχου είναι να ελέγχετε αν διασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλου συστήματος ποιοτικού ελέγχου και αν υποβάλλονται σε συχνούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.
  • Υπολογίστε ότι το κόστος για έναν απλό μικροβιολογικό έλεγχο κυμαίνεται μεταξύ 25-35 ευρώ και για έναν απλό χημικό έλεγχο από 30-40 ευρώ.
  • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ακαταλληλότητα του νερού, οι ειδικοί θα είναι πρόθυμοι να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα.

Εκείνο που θα πρέπει εσείς να μην αμελείτε προληπτικά, είναι η καλή συντήρηση των υδραυλικών σωληνώσεων και η χρήση φίλτρου που πρέπει να αλλάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να πίνετε νερό… στην υγειά σας!