“Κλειδί” η σωστή επιλογή λέβητα – καυστήρα πετρελαίου

Fisiko Aerio Sintirisi 1

Η σωστή επιλογή και αλλά και η συντήρηση του συγκροτήματος λέβητα – καυστήρα σε ένα σύστημα θέρμανσης μπορεί να μας προσφέρει σημαντική οικονομία και γι αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας, ιδιαίτερα τώρα που η εξοικονόμηση είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Επιλογή λέβητα

Ο λέβητας θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το σημαντικότερο κομμάτι ενός συστήματος θέρμανσης πετρελαίου καθώς είναι εκείνη η συσκευή στην οποία όλη η παραγόμενη θερμότητα από την καύση προσδίδεται στο νερό και το θερμαίνει. Λόγω της σημαντικής αυτής λειτουργίας τους, η σωστή επιλογή του παίζει τεράστιο ρόλο όσον αφορά τόσο το επίπεδο θέρμανσης που θα έχουμε όσο και για την εξοικονόμηση που μπορούμε να εξασφαλίσουμε.

Σε κάθε περίπτωση, της επιλογής του λέβητα θα πρέπει να προηγείται μελέτη από εξειδικευμένο τεχνικό προκειμένου να καθοριστεί το απαιτούμενο μέγεθος. Σε καμία περίπτωση ο υπολογισμός δεν πρέπει να βασίζεται σε εμπειρικούς κανόνες. Κάτι τέτοιο, όπως και η υπερδιαστασιολόγηση, μπορεί να οδηγήσει σε άσκοπη κατανάλωση πετρέλαιου, με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην τσέπη του καταναλωτή.

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί βεβαίως στο βαθμό απόδοσης του λέβητα καθώς ακόμη και μια μικρή διαφορά στο ποσοστό της απόδοσης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τη δαπάνη μας για πετρέλαιο.

Μαντεμένιοι ή χαλύβδινοι λέβητες;

Οι οικιακοί λέβητες, βάσει του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένοι χωρίζονται σε χυτοσιδηρούς (μαντεμένιους) και χαλύβδινους.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και δεν υπάρχει ιδανική επιλογή.

Οι μαντεμένιοι λέβητες χαρακτηρίζονται από τεράστια ανθεκτικότητα στις διαβρώσεις ενώ η συναρμολόγησή τους γίνεται στο λεβητοστάσιο, κάτι το οποίο καθιστά τη μεταφορά τους ιδιαίτερα εύκολη αφού γίνεται «σε κομμάτια». Επιπλέον, το γεγονός ότι είναι συναρμολογούμενοι προσφέρει το επιπλέον πλεονέκτημα ότι υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικά να προσθέσουμε επιπλέον στοιχεία με στόχο την αύξηση της απόδοσής του. Άλλο πλεονέκτημα του μαντεμένιου λέβητα αποτελεί το ότι σε περίπτωση που υπάρξει κάποια βλάβη, αντικαθιστούμε μόνο το κομμάτι που την έχει υποστεί και όχι ολόκληρο το λέβητα. Επιπλέον, έχουν πρακτικά απεριόριστη διάρκεια ζωής. Στα αρνητικά του συγκεκριμένου τύπου λέβητα περιλαμβάνεται η ευαισθησία του στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Τέλος, όσον αφορά το κόστος, οι μεντεμένιοι λέβητες είναι αρκετά ακριβότεροι απ’ ό,τι οι χαλύβδινοι.

Οι χαλύβδινοι λέβητες, τώρα, παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ενώ είναι και αισθητά ελαφρότεροι από τους μαντεμένιους. Το βασικότερο ίσως πλεονέκτημα αυτής της κατηγορίας λεβήτων είναι το χαμηλό τους κόστος. Παράλληλα, έχουν αρκετά υψηλό βαθμό απόδοσης ενώ η διάρκεια ζωής της μπορεί να φτάσει έως και τα 30 χρόνια.

Επιλογή καυστήρα

Η σωστή επιλογή του καυστήρα πετρελαίου, ο οποίος θα είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προσαρμοσμένος στις ανάγκες μας, εξασφαλίζει την βέλτιστη απόδοση της εγκατάστασης, τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του λέβητα, την εξοικονόμηση καυσίμου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι επομένως βασικής σημασίας η κατασκευή των καυστήρων να στηρίζεται στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία και οι καυστήρες να είναι πιστοποιημένοι από επίσημους φορείς ώστε να καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις.

Επιπλέον, εξίσου σημαντικός είναι και ο ετήσιος έλεγχος του καυστήρα στα πλαίσια της συντήρησης για την εξασφάλιση της σωστής καύσης, όπως ορίζεται και από το νόμο.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ο καυστήρας που θα επιλεγεί να ταιριάζει με το λέβητα μας. Σε αυτό πέρα από τις αποδόσεις πρέπει να συνυπολογίσουμε και άλλα ζητήματα όπως η αντίθλιψη του λέβητα, η κατάθλιψη του καυστήρα κ.α. Αυτά τα ζητήματα είναι αρκετά πολύπλοκα και για αυτό πρέπει να ακολουθούμε τις συμβουλές του εξειδικευμένου Μηχανικού που έχει κάνει τη μελέτη.